Bicikliút galambfalva községben

0
249
Hirdetés

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTĂ PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL
COMUNA PORUMBENI, JUDEȚUL HARGHITA

Cod Proiect: C10-I1.4-234

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbeni, județul Harghita

Finanțarea Proiectului: Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C10/I1.4 – Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială; C10: Fondul Local; InvesƟția I1. Mobilitatea urbană durabilă; Subinvestiția I1.4 Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan; Proiectul se derulează conform Contract de Finanțare nr. 142228/15.12.2022

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea
durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține
reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților
teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectivului specific al proiectului: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local.
Îmbogățirea comunei cu structuri adecvate pentru a spori utilizarea bicicletelor.
Valoarea totală a investiției este de 1.590.450,53 lei. Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între 15.12.2022 –
15.12.2024.

Persoana de contact: Gyerkó Levente

Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Comuna Porumbenii Mari, nr. 68, cod
postal: 537214, jud.Harghita, com. Porumbeni, e-mail: comunaporumbeni@gmail.com, tel
0266- 244689.

Hirdetés