Fűtéspótlék igénylése a polgármesteri hivatalnál

0
573
Fűtéspótlék igénylése a galambfalvi polgármesteri hivatalnál
Hirdetés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy október 25-től november 20-ig lehetőség lesz fűtéspótlék igénylésére (fa, elektromos áram, gáz), 2021 november – 2022 márciusi időszakra.

Támogatásban részesülhetnek:

 • azok a családok, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 1386 lejt
 • azok az egyedül élő személyek, akiknek a nettő jövedelme nem haladja meg a 2053 lejt

A következő iratok szükségesek:

 1. Típuskérés
 2. Családösszetételt igazoló dokumentumok (személyazonossági, 14 éven aluliaknak keresztlevél, halotti bizonyítvány, válási végzés másolata). Fontos: aki az adott lakásban lakik, az hozzátartozik a családhoz!
 3. Lakástulajdont igazoló iratok: tulajdonos esetében telekkönyvi kivonat, birtoklevél (titlu), adásvételi másolata, ezek hiányában igazolás az adóosztályról. Bérlő esetében a bérleti szerződés másolata szükséges.
 4. Jövedelmet igazoló papírok:
  • – fizetési igazolás (nettó jövedelem, belefoglalva az étkezési jegyek értékét is), munkaszerződés (külföldön dolgozók esetében), nyugdíjszelvény, fogsági szelvény, gyerekgondozási díj, eltartási szerződés, munkanélküli segély, más állandó jellegű juttatás szelvény másolata
  • – igazoló iratok más jövedelmekről (bérbeadások, osztalékok, számlakivonat a területalapú támogatásról, igazolás a Mezőgazdasági irodától-APIA)
  • – alkalmi jövedelmek esetében saját felelősségre írt nyilatkozat szükséges!

Nem részesülhet támogatásban, aki:

 • egynél több lakóházzal, nyaralóval rendelkezik
 • 20 árnál nagyobb beltelekkel (kert + udvar) rendelkezik
 • 10 évnél fiatalabb járművel, két 10 évnél régebbi személygépkocsival, motokerékpárral, utánfutóval, kisbusszal, traktorral rendelkezik
 • 3000 lejnél nagyobb bankbetéttel rendelkezik
 • 1 személy 1000, család esetében 2500 eurót meghaladó jövedelmet valósít meg föld és állatok után

A kéréseket a Hivatal Szociális Osztályán igényelhetik, a kitöltött dokumentumokat ugyanitt lehet leadni hétfőtől csütörtökig, reggel 10 és délután 13 óra között. Megkérjük tartsák be a dokumentumok leadásának időpontjait!

Hirdetés