Igényelheted a fűtéspótlékot a 2023/2024-es időszakra

0
553
Igényelheted a fűtéspótlékot a 2023/2024-es időszakra
Igényelheted a fűtéspótlékot a 2023/2024-es időszakra
Hirdetés

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy Novembei 1-től november 20-ig lesz lehetőség a 2023/2024-es időszakra vonatkozó fűtéspótlék (fa, elektromos áram, gáz) igénylésére.

Kik részesülhetnek a támogatásban?

 • azok a családok, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 1.386 lejt
 • azok az egyedül élő személyek, akiknek a nettő jövedelme nem haladja meg a 2.053 lejt.

Milyen iratokat kell benyújtani?

 1. Típuskérés
 2. Családösszetételt igazoló dokumentumok (személyazonossági, 14 éven aluliaknak keresztlevél, halotti bizonyítvány, válási végzés másolata).
  • Fontos: aki az adott lakásban lakik, az hozzátartozik a családhoz!
 3. Lakástulajdont igazoló iratok: tulajdonos esetében telekkönyvi kivonat, birtoklevél (titlu), adásvételi másolata, ezek hiányában igazolás az adóosztályról. Bérlő esetében a bérleti szerződés másolata szükséges.
 4. Jövedelmet igazoló papírok: fizetési igazolás (nettó jövedelem októberre 2023 belefoglalva az étkezési jegyek értékét is), munkaszerződés (külföldön dolgozók esetében), nyugdíjszelvény, fogsági szelvény, gyerekgondozási díj, eltartási szerződés, munkanélküli segély, más állandó jellegű juttatás szelvény másolata
  • igazoló iratok más jövedelmekről (bérbeadások, osztalékok, számlakivonat a területalapú támogatásról, igazolás a Mezőgazdasági irodától)
  • alkalmi jövedelmek esetében saját felelősségre írt nyilatkozat szükséges!

Nem részesülhet támogatásban, aki:

 • egynél több lakóházzal, nyaralóval rendelkezik
 • 20 árnál nagyobb beltelekkel (kert + udvar) rendelkezik
 • 10 évnél fiatalabb járművel, két 10 évnél régebbi személygépkocsival, motokerékpárral, utánfutóval, kisbusszal, traktorral rendelkezik
 • 3000 lejnél nagyobb bankbetéttel rendelkezik
 • 1 személy 1000, család esetében 2500 eurót meghaladó jövedelmet valósít meg föld és állatok után

A kéréseket a Hivatal Szociális osztályán igényelhetik, a kitöltött dokumentumokat ugyanitt lehet leadni.

Hirdetés