Átadtak hat darab női székely népviseletet a Kisgalambfalvi Református Gyülekezet számára

0
506
Átadtak hat darab női székely népviseletet a Kisgalambfalvi Református Gyülekezet számára
Átadtak hat darab női székely népviseletet a Kisgalambfalvi Református Gyülekezet számára / Fotó: Hargita Megye Tanácsa
Hirdetés

Hargita Megye Tanácsának támogatásából sikerült beszereznünk kórusunk számára 6 darab női székely népviseletet, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A népviseletek „ünnepélyes” átadójára 2021. november 25.-én Advent nagyheti istentisztelet keretén belül került sor.

Ezen az alkalmon a következő Ige hangzott el:

Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.

Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele 3,12-14

Érdekes összefüggések találhatóak az Ige és ezen népviselet átadó ünnepély között:

  • A kórusunk „ajándékba” kapta a ruhákat, nem kellett érte áldozatot hozni, mert valaki már meghozta az áldozatot, valaki kifizette, ugyanígy azon ruháért, amit Igénk említ nem kell fizetni, azt Krisztusért ajándékba kaphatjuk, ha elfogadjuk.
  • A ruha, amelyet „ajándékba” kaptunk kifejezi, hogy melyik nemzethez tartozunk, ugyanígy a ruha, amelyet Jézus Krisztusért felvehetünk kifejezi a világ számára, hogy ki a mi Urunk, és milyen értékrendet képviselünk.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük Pakot Editnek és a Gardrob SRL-nek, a szépen kivitelezett munkát!

Hirdetés